térmos e condicións

Este contrato describe os termos e condicións xerais aplicables ao uso dos contidos, produtos e servizos ofrecidos a través do sitio www.dopaisprodutosgalegos.es é María Fraguela Fernández, con Dni 32685571 H, situado na Rúa Vigo, 5, 15570, Narón, con teléfono 627598319.​

INFORMACIÓN RELEVANTE

É requisito necesario para a adquisición dos produtos que se ofrecen neste sitio, que lea e acepte os seguintes Termos e Condicións que a continuación se redactan. O uso dos nosos servizos así como a compra dos nosos produtos implicará que vostede leu e aceptou os Termos e Condicións de Uso no presente documento. Todas os produtos que son ofrecidos polo noso sitio web puidesen ser creadas, cobradas, enviadas ou presentadas por unha páxina web terceira e en tal caso estarían suxeitas aos seus propios Termos e Condicións. Nalgúns casos, para adquirir un produto, será necesario o rexistro por parte do usuario, con ingreso de datos persoais fidedignos e definición dun contrasinal.

O usuario pode elixir e cambiar a clave para o seu acceso de administración da conta en calquera momento, no caso de que se rexistrou e que sexa necesario para a compra dalgún dos nosos produtos. dopaisprodutosgalegos.es non asume a responsabilidade no caso de que entregue dita clave a terceiros.

Todas as compras e transaccións que leven a cabo por medio deste sitio web, están suxeitas a un proceso de confirmación e verificación, o cal podería incluír a verificación do stock e dispoñibilidade de produto, validación da forma de pago, validación da factura (en caso de existir) e o cumprimento das condicións requiridas polo medio de pago seleccionado. Nalgúns casos poida que requírase unha verificación por medio de correo electrónico.

Os prezos dos produtos ofrecidos nesta Tenda En liña son válidos soamente nas compras realizadas neste sitio web.

Este comerciante comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ilegal, ou se considere polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco adquiriente, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade dos mesmos ou influír de maneira negativa neles. As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de tarxetas: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non sexa de plena conformidade con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular da tarxeta, ou tarxetas. Ademais, as seguintes actividades tamén están prohibidas explicitamente:

“Venda de bebidas alcohólicas a menores de 18 anos”.

LICENZA

dopaisprodutosgalegos.es a través do seu sitio web concede unha licenza para que os usuarios utilicen os produtos que son vendidos neste sitio web de acordo aos Termos e Condicións que se describen neste documento.

USO NON AUTORIZADO

Vostede non pode colocar un dos nosos produtos, modificado ou sen modificar, nun sitio web ou ningún outro medio e ofrecelos para a redistribución ou a revenda de ningún tipo.

PROPIEDADE

Vostede non pode declarar propiedade intelectual ou exclusiva a ningún dos nosos produtos, modificado ou sen modificar. Todos os produtos son propiedade dos provedores do contido. No caso de que non se especifique o contrario, os nosos produtos proporciónanse sen ningún tipo de garantía, expresa ou implícita. En ningún caso esta compañía será responsables de ningún dano incluíndo, pero non limitado a, danos directos, indirectos, especiais, fortuítos ou consecuentes ou outras perdas resultantes do uso ou da imposibilidade de utilizar os nosos produtos.

POLÍTICA DE REEMBOLSO E GARANTÍA

No caso de produtos que sexan mercadorías irrevogables non-tanxibles, non realizamos reembolsos despois de que se envíe o produto, vostede ten a responsabilidade de entender as características antes de compralo. Pedímoslle que lea coidadosamente a descrición antes de compralo. Só fanse excepcións desta regra cando a descrición non se axusta ao produto.

Hai algúns produtos que puidesen ter garantía e posibilidade de reembolso, pero este será especificado ao comprar o produto. En tales casos a garantía só cubrirá fallas de fábrica e só farase efectiva cando o produto usouse correctamente.

A garantía non cobre avarías ou danos ocasionados por uso indebido. Os termos da garantía están asociados a fallas de fabricación e funcionamento en condicións normais dos produtos e só se farán efectivos estes termos se o equipo foi usado correctamente.

Isto inclúe:

De acordo ás especificacións técnicas indicadas para cada produto.
En condicións ambientais acordes coas especificacións indicadas polo fabricante.
En uso específico para a función con que foi deseñado de fábrica.
En condicións de operación eléctricas acordes coas especificacións e tolerancias indicadas.

COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE

A compra do cliente pode ser aprazada para a comprobación antifraude. Tamén pode ser suspendida por máis tempo para unha investigación máis rigorosa, para evitar transaccións fraudulentas.

PRIVACIDADE

dopaisprodutosgalegos.es garante que a información persoal que vostede envía conta coa seguridade necesaria. Os datos ingresados por usuario ou no caso de requirir unha validación dos pedidos non serán entregados a terceiros, salvo que deba ser revelada en cumprimento a unha orde xudicial ou requirimentos legais. A subscrición a boletíns de correos electrónicos publicitarios é voluntaria e podería ser seleccionada ao momento de crear a súa conta. dopaisprodutosgalegos.es resérvase os dereitos de cambiar ou de modificar estes termos sen aviso previo/previo aviso.