FACTORIA DO LUME

A Factoría do Lume é a cooperativa galega do picante. É a primeira marca especializada en salsas e produtos picantes na nosa comunidade. A idea xurde coa misión de apostar polo produto galego impulsando o consumo de produtos naturais relacionados có mundo do... read more